چرا Prodent می تواند رنج وسیعی از رزین های موجود در بازار را از طول موج 370 الی 440 نانومتر پوشش دهد؟
این طول موج 99 درصد رزین های تولیدی برندهای مختلف شامل رزین های Bio و سایر را در رنج نوری UV و نور مرئی بر میگیرد.
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید. طول موج تولیدی توسط پروژکتور های LED برند Prodent یک طول موج مشخص ثابت نیست و یک بازه طول موجی را در بر می گیرد.
و نقطه ماکزیمم طول موج این بازه قابل تنظیم در پروژکتورهای مورد استفاده در Prodent است.
این یک ویژگی حرفه ای در پرینتر های Prodent می باشد.