منو
Pixdent ROBO

دستگاه CNC5 محور دنتالPixdent ROBOشرکت بنیان مکاترونیک ایرانیان برای لابراتوارها و کلینیک هایی طراحی شده اند که میخواهند کار هایی منحصر بفرد تر از تراش فریم های زیرکونیوم و سافت متال و و کس خلق کنند. این دستگاه بستر بیشتری برای پیاده سازی علوم لابراتواری و کلینیکی CAD/CAMی فراهم میکند. امکان تراش تیتانیومی و کاستوم اباتمنت از ویژگیهای دیگر این دستگاه است که میتواند به سادگی نیاز های روزانه یک لابراتوار را در بخش کاستوم اباتمنت و یا تراش لیتیم دی سیلیکات (Li-Si) و (e-max) را تامین کند. طراحی دستگاه با توجه به محفظه رباتیک ایزوله ای که برای نگهداری ابزار ها طراحی شده است، امکان تغییر حالت دستگاه از تر به خشک را به راحتی فراهم میکند.
با استفاده از این دستگاه میتوانید علوم لابراتواری و نیازهای کلینیکی خود را به دنیای دیجیتال دنتیستری (Digital Dentistry) وارد کنید.

دستگاه CNC5 محور دنتالPixdent ROBOشرکت بنیان مکاترونیک ایرانیان برای لابراتوارها و کلینیک هایی طراحی شده اند که میخواهند کار هایی منحصر بفرد تر از تراش فریم های زیرکونیوم و سافت متال و و کس خلق کنند. این دستگاه بستر بیشتری برای پیاده سازی علوم لابراتواری و کلینیکی CAD/CAMی فراهم میکند. امکان تراش تیتانیومی و کاستوم اباتمنت از ویژگیهای دیگر این دستگاه است که میتواند به سادگی نیاز های روزانه یک لابراتوار را در بخش کاستوم اباتمنت و یا تراش لیتیم دی سیلیکات (Li-Si) و (e-max) را تامین کند. طراحی دستگاه با توجه به محفظه رباتیک ایزوله ای که برای نگهداری ابزار ها طراحی شده است، امکان تغییر حالت دستگاه از تر به خشک را به راحتی فراهم میکند.
با استفاده از این دستگاه میتوانید علوم لابراتواری و نیازهای کلینیکی خود را به دنیای دیجیتال دنتیستری (Digital Dentistry) وارد کنید.

خصوصیت مقدار
Model Desktop
Number of Axes/ Motors 5
Electro Spindle 800~1100W
Spindle Speed 60000
Controller PC Windows Base,Japanese cheapest (High speed)
CAM Software Sum3d Italy
Number Of Tool change 12
Milling Method / wet Ideally suitable
Milling Method / dry Ideally suitable
Holder / Zirconia 98mm Disk YES
Holder / Pre-milled Abutment & Lithium disilicate OPT.
Ball screw/Gearbox Hiwin /Apex dynamics (NO BELT! )
Control Motors All 400W Servo moto rs
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax 10 min
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium 14min
Power consumption 100~230 VAC
Dimensions 75*75*110cm
Guarantee 24 months

Samples: