منو
MDS 500

اسکنر مایسترو MDS500

اسکنر های سه بعدی از مهمترین ارکان دیجیتال دنتیستری و سیستمهای کد کم  هستند. باراصلیکدکمبهدوش اسکنرهاست جاییکه علم دنتال بواسطه اسکنر ها به زبان دیجیتال ترجمه میگردند و کارگران دیجیتالی مثل سی ان سی و پرینتر ها دستورات صادر شده بوسیله فایل سه بعدی ایجاد شده توسط اسکنر را اجرا میکنند.

با توجه به اهمیت اسکنر صحت کارکرد اسکنر در طول زمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اسکنر باید دارای سرعت بالا و دقت قابل قبول باشد. نیازی به کالیبراسون مداوم نداشته باشد و همچنین کاربر به راحتی و با کمترین تنش یا اتلاف وقت بتواند با آن کار کند.

از نکات مهم دیگر این است که استراتژی ساخت اسکنر باید به نحوی باشد که بتواند با کمترین استفاده از شبیه سازی های نرم افزاری تمام قسمتهای مدل را تحت پوشش خود قرار دهد. لذا با توجه به مدلهای بررسی شده در دنیا توسط شرکت بنیان مکاترونیک ایرانیان اسکنر مایسترو تمام فاکتور های یک اسکنر دنتالی را داشته و تجربه نیز این موضوع را ثابت میکند. اکنون اسکنر مایسترو به تعداد قابل توجهی در داخل کشور فروخته شده و فیدبکهای بسیار مثبتی نیز از خود به جای گذاشته است.

 

Samples: