تهیه و فروش سیستمهای CAD شامل انواع اسکنرهای سه بعدی و قویترین نرم افزارهای روز دنیا در زمینه طراحی پروتزهای دندانی، طراحی ارتودنسی و گایدهای جراحی