ساخت CNC های چهار و پنج محور مخصوص جهت میلینگ پروتز های دندانی (زیرکونیوم و سافت متال) ، تراش کاستوم اباتمنت custom abutment ، EMAX